Basistraining TermTime

Basistraining TermTime


TermTime is een cloud-based applicatie voor het opstellen van roosters. 
Ontwikkel je vaardigheden in TermTime en wordt vertrouwd met de applicatie tijdens onze basistraining TermTime. 

In de basistraining van TermTime raak je vertrouwd met de belangrijkste functies en instellingen van het systeem. We leren je te navigeren door de applicatie om zo snel je weg te kunnen vinden.  

Na de training begrijp je hoe je basisgegevens invoert. Denk hierbij aan het aanmaken van modules en cursussen, docenten en leslokalen.  We laten je zien en ervaren hoe je tussen deze variabelen navigeert in TermTime. 

Daarnaast leer je hoe je docenten aan een cursus toevoegt en kijken we naar specifieke randvoorwaarden waaraan een les en rooster moet voldoen. 

We geven inzicht in hoe je herhaalpatronen in je rooster kunt verwerken hoe je wijzigingen kunt beheren zoals afwezigheid van docenten of verschuivingen in het rooster. 

In de basistraining worden ook praktische aspecten aangeboden zoals het omgaan met last-minute wijzigingen horend bij dag roostering, het beheren van afwezigheden en het communiceren van roosterinformatie naar alle belanghebbenden.  

Deze training is geschikt voor planner/roostermakers, zowel beginner als meer gevorderd, die nog niet of nauwelijks met TermTime gewerkt hebben. 
We bieden deze training ook aan voor volledige onderwijsteams als onderdeel van een implementatietraject van een nieuwe roosterapplicatie. 

Aan het einde van de training weet je: 
 • Hoe je de basisknoppen en functies gebruikt en waarvoor ze dienen 
 • Hoe je basisgegevens invoert en randvoorwaarden meegeeft 
 • Hoe je roosters kunt maken 
 • Hoe je wijzigingen beheert 
 • Tips en trucs om sneller en efficiënter met TermTime te kunnen werken 

Eerstvolgende training is op donderdag 13 mei. Gelieve op een ander moment? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Basistraining TimeEdit Core + Viewer

Basistraining TimeEdit Core + Viewer

TimeEdit Core is een roosterapplicatie voor onderwijsinstellingen, met de mogelijkheid de planning te delen via de TimeEdit Viewer.
De basistraining van TimeEdit Core en Viewer is bedoeld om gebruikers vertrouwd te maken met de mogelijkheden van beide systemen. 

In de training leren we je de basisgegevens in te voeren, zoals modules, cursussen, docenten, studentgroepen en locaties, in TimeEdit Core. Hierbij worden de verschillende parameters en instellingen besproken die invloed hebben op het planningsproces. Het toewijzen van docenten aan modules en cursussen en instellen van je eigen views met bijbehorende filters. 

We helpen je bij het efficiënt opstellen van roosters binnen TimeEdit Core, waarbij je leert om te gaan met variabelen zoals docentenbeschikbaarheid en locatiecapaciteit. Daarnaast laten we zien hoe je lessen in reeksen kunt plannen. 

In Viewer leren we waar je de juiste informatie kunt invullen om verschillende roosters zichtbaar te krijgen voor docenten, studenten en andere betrokkenen. Ook hier gaan we kijken naar de verdere mogelijkheden van Viewer, zoals het filteren van informatie en bekijken van specifieke tijdsperioden. 

Het uitvoeren van dagelijkse wijzigingen en last-minute aanpassingen zijn ook onderdeel van de training.  

Deze training is geschikt voor planner/roostermakers die nog niet of nauwelijks met TimeEdit gewerkt hebben.  

Aan het einde van de training weet je: 
 • Hoe je basisgegevens aanmaakt en invoert 
 • Hoe je een rooster maakt en deze kunt aanpassen 
 • Waar de belangrijkste knoppen en functies voor dienen 
 • Hoe je de Viewer het best kunt gebruiken 
 • Hoe je wijzigingen beheert 
 • Tips en trucs voor het gebruik van TimeEdit 

Eerstvolgende training is op donderdag 16 mei. Gelieve op een ander moment ? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Basistraining TimeEdit Plan

TimeEdit Plan is ontworpen om de docentinzet op een onderwijsinstelling te optimaliseren en makkelijk een werkverdeling te maken. Hiermee kun je zorgen voor een evenwichtige en individuele inzet voor het personeel.  

In de basistraining TE Plan leren we je hoe je docenten toewijst aan verschillende cursussen. 

Hierbij laten we zien of dit overeenkomt met de contractuele uren van de docent.
We leren je hoe je gegevens kunt delen en samen kunt werken binnen TE Plan met de hele organisatie. 

We geven je inzicht in het opvragen van actuele rapporten over bijvoorbeeld inzetgegevens, cursus en activiteit. Hierdoor kun je eventuele knelpunten in beeld brengen en deze er in een vroeg stadium uit halen.  

Deze training is geschikt voor onderwijs- en docentplanners, teamleiders en planner/roostermakers. 

Het geeft inzicht in het planproces en leert hoe onderdelen met elkaar communiceren. 

Door TE Plan goed te gebruiken kun je het rooster zo optimaal mogelijk voorbereiden. 

Aan het einde van de training weet je: 

 • Hoe je basisgegevens invoert 
 • Hoe je de inzet van personeel beheert 
 • Hoe je rapportages opvraagt 
 • Hoe je knelpunten inzichtelijk krijgt en deze oplost 
 • Tips en trucs voor het werken met TE Plan 

Eerstvolgende training is op donderdag 23 mei. Gelieve op een ander moment ? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Basistraining Untis

In de basistraining Untis maak je kennis met het programma Untis en leer je het in de basis te gebruiken.
We doorlopen het roosterproces in Untis en daarbij gaan we langs de verschillende knoppen en bijbehorende functies.
Verder leren we je hoe je basisgegevens invoert en aanpassingen in het rooster doorvoert.
Hierbij denken we aan bijvoorbeeld lesactiviteiten aanmaken en randvoorwaarden invoeren. 
Ook laten we het gebruik van de roosterautomaat zien en hoe je daarnaast handmatig deze kunt aanpassen.
Daarnaast laten we zien hoe je analyses maakt om de invoer te controleren, maar ook om in een later stadium het lesrooster te analyseren.
Hierna kun je zelfstandig een lesrooster maken en onderhouden. 

Deze training is geschikt voor planner/roostermakers, zowel beginner als meer gevorderd, die nog niet of nauwelijks met Untis gewerkt hebben.   

Aan het einde van de training weet je: 

 • De grondbeginselen en functies van Untis 
 • Hoe je basisgegevens invoert en aanpast 
 • Hoe je analyses kunt maken 
 • Hoe je de roosterautomaat kunt gebruiken 
 • Makkelijke tips en trucs om het programma nog beter voor je te laten werken 

Eerstvolgende training is op donderdag 10 juni. Gelieve op een ander moment ? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Basistraining Xedule (dag)roostering

Met de basistraining Xedule (dag)roostering ontwikkel je basisvaardigheden op het gebied van  roostering van Xedule.
Roosteren gebeurt in de Operationele Planning (OP), de zogenoemde achterkant van het plan- en roosterproces in Xedule. 

In deze training laten we zien wat roosteren in Xedule inhoudt. We gaan in op de werking van de roosterautomaat en de bijbehorende faciliteitenautomaat.
Daarnaast laten we zien hoe je handmatig wijzigingen doorvoert in het rooster op kleine en grotere schaal.  

We geven je inzicht in het gebruik van de verschillende menu’s die belangrijk zijn voor roostering. 

Deze training is geschikt voor planner/roostermakers, dag- en toetsroosteraars.
We maken je bekend met de basis van roostering in Xedule, zodat je vaardig genoeg bent om roosters te maken en onderhouden. 

Aan het einde van de training weet je: 

 • Hoe je de roosterautomaat en faciliteitenautomaat kunt gebruiken 
 • Hoe je wijzigingen doorvoert op dagelijks en wekelijks niveau 
 • Hoe je gebruik maakt van filters om sneller te kunnen zoeken 
 • Tips en trucs om sneller en efficiënter in Xedule OP te werken 

Eerstvolgende training is op maandag 8 april. Gelieve op een ander moment ? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Training Xedule: Functioneel beheer

De training Functioneel Beheer Xedule is bedoeld om inzicht te krijgen in de verschillende Xedule gerelateerde activiteiten in de rol van functioneel beheerder.
We leren je wat de verhouding is tussen gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer en hoe deze met elkaar communiceren. 

Daarnaast laten we een aantal universele processen zien waar een functioneel beheerder mee te maken heeft en waar je in de onderwijslogistieke keten als functioneel beheerder staat. 

Eén van de belangrijkste zaken is het draaiende houden van de applicatie en toezien op het correct gebruik hiervan. We laten je echter ook zien wat de waarde van goede informatievoorziening en duidelijke communicatie is. 

Deze training is geschikt voor beginnende functioneel beheerders Xedule.  

Ook planner/roostermakers die meer willen weten wat er achter de schermen gebeurt of geïnteresseerd zijn in een rol als functioneel beheerder zijn van harte welkom. 

Aan het eind van de training weet je: 

 • Wat gebruiks- en functionaliteitenbeheer inhoudt 
 • Hoe je communiceert met gebruiker en leverancier 
 • Hoe je beheer en inrichting van Xedule uitvoert 
 • Tips en trucs om je werk als functioneel beheerder vloeiender laat verlopen 

 Eerstvolgende training is op maandag 24 juni. Gelieve op een ander moment ? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Basistraining Xedule jaarplanning

De jaarplanning zien we als de voorkant van het plan- en roosterproces in de applicatie Xedule. 

We maken je wegwijs in de verschillende onderdelen binnen de jaarplanning in Xedule. Je leert hoe je basisgegevens invoert en randvoorwaarden meegeeft.
Je leert hoe je een onderwijsprogramma maakt in Xedule, en hoe deze met lessen gevuld wordt. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de werkverdeling. 
Ook leren we je hoe je analyses maakt en kijken we naar het oplossen van knelpunten. 
Naast bovenstaande voorbeelden komen verschillende andere onderwerpen aan bod die in de praktijk voorkomen.
Deze training is geschikt voor onderwijs- en docentplanners, teamleiders en planner/roostermakers.
Het geeft inzicht in het plan- en roosterproces zoals ingericht in Xedule en leert hoe de onderdelen met elkaar communiceren.

Hierdoor kun je het rooster zo optimaal mogelijk voorbereiden. 

Aan het einde van de training weet je: 

 • Hoe de verschillende onderdelen binnen de jaarplanning eruit zien 
 • Hoe je basisgegevens invoert en voorziet van randvoorwaarden 
 • Hoe je analyses kunt maken en knelpunten inzichtelijk krijgt 
 • Hoe je knelpunten oplost  
 • Tips en trucs om sneller en efficiënter met Xedule jaarplanning te werken 

 Eerstvolgende training is op maandag 20 mei. Gelieve op een ander moment ? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Basistraining Syllabus+

Syllabus+ is een plan- en roostersysteem voor het beheer en de planning van onderwijsprogramma’s en studiematerialen. De basistraining van Syllabus+ is bedoeld om gebruikers bekend te maken met de essentiële functies en mogelijkheden van dit platform. 

Tijdens de training leren we je het invoeren van basisgegevens, zoals cursussen, docenten en lesmaterialen in het Syllabus+ systeem.  

Hierbij leren we je de verschillende instellingen die van invloed zijn op het roosterproces. Het toewijzen van docenten aan specifieke cursussen, maar ook het toewijzen van specifieke (type) zalen aan een cursus. 

We leren je ook hoe je effectieve roosters kunt opstellen, rekening houdend met variabelen zoals docentenbeschikbaarheid en optimale benutting van leermiddelen. Daarnaast worden ze bekend gemaakt met de mogelijkheden om herhaalbare patronen en cycli in het planningsproces te integreren. 

De training gaat ook dieper in op de analysefuncties van Syllabus+. We geven inzicht hoe je waardevolle gegevens kunt analyseren, zoals het effectief gebruik van studiematerialen en de belasting van docenten.  

Met de basistraining behandelen we onderwerpen als het omgaan met last-minute wijzigingen, het beheren van afwezigheden van docenten en het communiceren van het studierooster naar alle belanghebbenden.  

De training is geschikt voor planner/roostermakers. Ook de beginnende planner/roostermakers die nog niet eerder met Syllabus+ gewerkt hebben. 

Aan het einde van de training weet je: 

 • Welke functies er zijn en waarvoor ze dienen 
 • Hoe je basisgegevens invoert 
 • Hoe je roosters kunt maken en aanpassen 
 • Hoe je gegevens kunt analyseren 
 • Hoe je wijzigingen in het rooster beheert 
 • Tips en trucs voor het gebruik van Syllabus+ 

 

Eerstvolgende training is op donderdag 11 april. Gelieve op een ander moment? Dat kan! Neem dan contact met ons op.

Onze opdrachtgevers

Blijf op de hoogte!

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijslogistiek? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor de Senz Interim nieuwsbrief.

Please wait...

Hartelijk dank voor het aanmelden op de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Er is een bevestigingsmail naar u verzonden. Deze moet u eerst bevestigen voordat u mails van ons zult ontvangen.